Poplatok za konferenciu pre ubytovaných je potrebné uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 10.10.2017.

 • dospelí: € 65,-- ubytovanie s plnou penziou + € 5,-- registračný poplatok
 • deti do 15 rokov s detskými porciami stravy: € 35,-- ubytovanie s plnou penziou (neplatia registračný poplatok)
 • deti do 15 rokov s dospelými porciami stravy: € 45,-- ubytovanie s plnou penziou (neplatia registračný poplatok)
 • číslo účtu: SK88 0200 0000 0015 8543 4457
 • variabilný symbol: 102017
 • konštantný symbol: 0558
 • poznámka pre prijímateľa: priezvisko za koho platíte (ak za viacerých, tak rozpísať všetky priezviská)

Srdečne pozývame medzi nás aj tých, ktorí nepotrebujú ubytovanie a stravu. Registračný poplatok je EUR 5,00.

Aglow ti ponúka

 1. uzdravenie minulých zranení a semináre
 2. národné a medzinárodné konferencie
 3. motivujúca literatúra pre dnešné ženy
 4. možnosti tréningu vodcovstva a zdrojov
 5. modlitebné príležitosti
 6. krátkodobé misijné výlety
 7. praktické príležitosti slúžiť