– Lýdia, predavačka plátna NZ – záznam 31.05.2016 (stiahnuť)

Dievča z Izraela v službách Námana Sýrskeho – záznam 26.04.2016 (stiahnuť)

Mojžišova matka – záznam 29.03.2016 (stiahnuť)

Anna – záznam 23.02.2016 (stiahnuť)

Alžbeta – záznam 24.11.2015 (stiahnuť)

Abigail – záznam 27.10.2015 (stiahnuť)

Miriam – záznam 29.09.2015 (stiahnuť)

Lea – záznam 26.05.2015 (stiahnuť)

Rachel – záznam 28.04.2015 (stiahnuť)

Sára – záznam 31.03.2015 (stiahnuť)

Žena Samaritánka – záznam 24.02.2015 (stiahnuť)

Lotova žena a dcéry – záznam 28.10.2014 (stiahnuť)

Ester – záznam 30.9.2014 (stiahnuť)

Ev. Matúša 25, 31-40„Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s Ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred Ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov.

Čítať ďalej...

Aglow ti ponúka

  1. uzdravenie minulých zranení a semináre
  2. národné a medzinárodné konferencie
  3. motivujúca literatúra pre dnešné ženy
  4. možnosti tréningu vodcovstva a zdrojov
  5. modlitebné príležitosti
  6. krátkodobé misijné výlety
  7. praktické príležitosti slúžiť