Ev. Matúša 25, 31-40„Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s Ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred Ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov.

Čítať ďalej...

Aglow ti ponúka

  1. uzdravenie minulých zranení a semináre
  2. národné a medzinárodné konferencie
  3. motivujúca literatúra pre dnešné ženy
  4. možnosti tréningu vodcovstva a zdrojov
  5. modlitebné príležitosti
  6. krátkodobé misijné výlety
  7. praktické príležitosti slúžiť

Nedávno navštívené